eg-features-webbasedProgramska oprema za nadzor strežnikov - eG Innovations.

IMEJTE KONTROLO NAD SVOJIMI STREŽNIKI

Izboljšajte kondicijo vašega konja, odpravite ozka grla vaših strežnikov, imejte preprosto NADZOR.

 

eg-features-integration

Ena od osnovnih potreb pri upravljanju in optimizaciji IT infrastrukture je možnost nadzora njenih sredstev na kar se da mnogo načinov in obveščanja odgovornih o stanju le-te. V tradicionalnih IT okoljih je potrebno tako namensko opremo kupiti, jo vzpostaviti in vzdrževati, kar za podjetje pomeni povečanje stroškov.

Podjetja, ki nimajo dobrega sistema nadzora, ali še huje tista, ki ga sploh nimajo, imajo daljši časovni dostop in povečujejo tveganje morebitnih poškodb povzročenih pri prekinitvah storitev. Že manjša neodkrita napaka se lahko spremeni v veliko ponavljajočo se napako, s čimer se povečuje škoda.

Učinkovit sistem nadzora je skrajno pomemben za zagotavljanje maksimalne dosegljivosti strežnikov. Danes že veliko podjetij za spletne storitve upravlja veliko strežnikov z velikim številom storitev, ki delujejo na posameznem strežniku. Ročno preverjanje vsake storitve na le enem strežniku 24 ur na teden je skrajno zahtevno, na velikem številu strežnikov pa ni več možno z normalnimi sredstvi.

Zelo pomembno za vaše strežnike je, da jih imate vseskozi pod dobrim nadzorom. S tem ni mišljeno samo to ali je strežnik dosegljiv ali ne (up-down), ampak tudi bolj podrobne informacije o tem kaj se dogaja na njem.

 

Kaj bi vas utegnilo v splošnem zanimati pri nadzoru strežnikov?

  • Čas delovanja oz. t.i. uptime – z nenehnim »pinganjem« preverimo ali je strežnik živ ali ne.
  • Prostor na disku – nadzor prostega prostora na vseh particijah. Polna particija praviloma vedno povzroči počasno delovanje oz. neodzivnost strežnika.
  • Obremenjenost CPE (cpu utilisation) – kako zelo je obremenjen procesor vašega strežnika? Koliko procesov se izvaja hkrati? Imate dovolj rezerv ali uporabljate CPE na meji njegovih zmogljivosti (ali čez)? 
  • Nadzor servisov (service monitoring) – ali se vsi pomembni servisi izvajajo tako kot bi se morali?
  • Nadzor podatkovnih baz – kaj se dogaja v podatkovni bazi? Koliko povpraševanj na sekundo se izvaja? Koliko vzporednih povezav imamo odprtih? itd.
  • Mrežni promet – ali naš strežnik generira nezaželen promet, ki upočasnjuje njegovo delovanje in delovanje mreže? Imamo nenavadne prometne zamaške ali preprosto koliko podatkovne povezave ponavadi rabimo ?
Demo predstavitev

BODITE PRVI , KI IZVESTE KAJ JE NAROBE Z VAŠIM STREŽNIKOM

ne prepustite te pravice vašim strankam!

 eg-features-vendors

PRIMERNO ZA VSE OPERACIJSKE SISTEME, V OBLAKU ALI NA ZEMLJI

Ključne lasnosti:

eG Innovations vam pomaga poenostaviti in pospešiti upravljanje  aplikacij, izboljšati uporabniško izkušnjo in povrniti vašo investicijo. eG Innovations je nagrajena rešitev za avtomatizacijo odkrivanja vzrokov težav in diagnozo. Poveže ključne točke delovanja sistemov in samodejno identificira težave. Pobliže si oglejte edinstvene zmogljivosti in na primeru preverite zagotavljanje izjemne učinkovitosti, zadovoljstvo uporabnikov in donosnosti naložbe.

eg-features1

Odkrivanje vzrokov napake

Ko uporabniki pokličejo in se pritožujejo nad počasnimi aplikacijami, je pogosto težko in zelo zamudno natančno določiti vzrok problema. Bodisi Citrix, VMware VDI, aplikacija, podatkovni strežnik, podatkovna shramba, omrežje ali oblak?
EG Innovations je edina rešitev, ki avtomatizira in močno pospešuje odkrivanje, diagnozo in učinkovito reševanje težav - v fizičnih , virualnih okoljih ali oblaku.Na ta način lahko rešilte težave pri delu v nekaj minutah in ne dneh. In lahko vam pri tem pomaga visoko usposobljeno osebje!
Predhodno zaznavanje težav

eg-features2Ko dobimo klic nezadovljne stranke je pogosto prepozno in težava že tiči nekje v infrastrukturi, ter že negativno vpliva na poslovanje.
eG Inovacije vam pomaga pri preventivnem nadzoru, natančnem zaznavanju in hitro reševanje težav pri delu - še pred klicem nezadovoljne stranke. Preprečite izpade, zagotovite zmogljivosti in izboljšati zadovoljstvo uporabnikov. 

 

 

 

 

 

 eg-features3Optimizacija sredstev

eG Innovations vam pomaga, da predvidite pravo velikost vaše infrastrukture, optimizirate nakup strojne in programske opreme na pravo velikost. Izraba virov in zmanjšanje stroškov za strojno in programsko sopremo. Poskrbimo, da boste lahko pametno vlagali, dosegli največjo donosnost naložbe in učinkovito (ter pravočasno) načrtovanje prihodnje investicije.

 

 


 

 

eg-features4

Prednastavljene osnovne konfiguracije meritev in skrbno nastavljene meje kritičnih dogodkov

V kompleksnih okoljih se dnevno izmeri na tisoče dinamičnih meritev, uspešnosti izmerjenega pa je skoraj nemogoče opredeliti in ročno upravljati. eG Innovations zagotavlja avtomatsko osnovno konfiguracijo in natavitev limit. Hkrati avtomatsko prilagaja limite na podlagi zgodovinskih vzorcev in statističnih tehnik kontrole kakovosti - tako da vam ne bo treba ročno nastaviti prav vsake podrobnosti, temveč se lahko osredotočite na bolj pomembne naloge. Izhodišča se nastavijo samodejno in odstopanja sprožijo alarm, tako da so skrbniki obveščeni preventivno pred pojavom.  

 eg-features5

Celovito poročanje

IT administratorji in IT arhitekti morajo razumeti kako se obnašajo IT okolja, predvsem kadar so neučinkovita in se pojavljajo ozka grla. eG Innovations ponuja celovite vnaprej po meri narejena poročila uporabnikov, aplikacije in infrastrukturne komponente, ki omogočajo v realnem času, kot tudi preteku določenega obdobja, analizo, analizo trendov, načrtovanje zmogljivosti ali odkrivanje napak.

 

 

 

 

eg-features6Samodejno odkrivanje topologije in odvisnih komponent

V zelo zapletenih IT okoljih je izredno težko načrtovati vse vplive na sistem. eG Innovations samodejno odkrije vse povezane storitve in komponente, ter je tako uporaba preprosta, ter omogoča skrbnikom, da spremembe natančno odražajo informacijsko okolje na vseh stopnjah in plasteh storitev.

 


eg-features7Sledenje spremembam nastavitev

Skrbniki preživijo preveč časa za ročno spreminjanje prejšnjih sprememb konfiguracije in njihov vpliv na uspešnost. eG Inovacije vam omogoča, da spremljate vse spremembe konfiguracije in povezave delovanja, tako da lahko določijo in povrnete spremembe, ki povzročajo težave.

 

 

 

 

 


eg-features8Pokriva vse aspekte vašega posla

Danes je IT dinamična panoga, virtualizirana IT okolja so vedno bolj zapletena. Tradicionalna orodja za upravljanje trpijo zaradi omejenih prepoznavnosti v storitvenih odvisnosti med uporabniki, programi in IT-infrastrukturo, ki preprečuje hitro diagnozo uspešnosti in reševanje ozkih grl. Samo eG Innovations zagotavlja popolno prepoznavnost in uspešnost vaše IT strukture, ki vpliva na uporabniško izkušnjo na celotnem omrežju,pri skladiščenju podatkov ali uporabo virtualizacije in baz podatkov.


Ve skutečnosti, univerzity, ekologie, nízká míra kriminality, hospodářské výhody jsou opravdu značné. Samozřejmě, že naše zdraví je skutečně skvělé. Léky jako Deltasone obecně slouží k řešení stavů, jako je rakovina. Glukokortikoidy přirozeně se vyskytující steroidy, které jsou snadno absorbovány z gastrointestinálního traktu. Existují různé léky pro každou situaci. Pokud máte starosti o erektilní zdravotní problém, vůle muset čtení více o koupit Genericky Cialis a . Co vy už víte o ? Nejvýznamnější věc, kterou byste měli dívat, je . Pravděpodobně jste již slyšeli něco o této záležitosti. Poruchy duševního zdraví mohou snížit libido a může vést k erektilní dysfunkci. Deprese ovlivňuje celý aspekty života, včetně sexuální apetit. Co je nejdůležitější informace, které byste chtěli vědět uvažovat o tom? Kvalifikovaný lékárník posoudí otázku předpis pro vás, poskytnuté prostředky, včetně Cialis, je montáž pro vás.